Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Competiţii programe


 

A. Programe naţionale

 


 


    Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020

 

 

    Prezentare Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020

 

     Programe componente:


Program 1:  Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare


Subprogramul 1.1. Resurse umane

1.1.1.  Bursa Tânărului Cercetător

1.1.2.  Premierea rezultatelor cercetării

1.1.3.  Proiecte mobilitate cercetători cu experienţă şi postdoctoranzi din diaspora

1.1.4.  Burse de cercetare "Stefan Odobleja"

 

Programul 2:  Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare


Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

2.1.1.  Cecuri de inovare

2.1.2.  Proiect transfer de cunoaştere la agentul economic

 

2.1.3.  Proiect experimental - demonstrativ (demonstrare concept)

 

2.1.4.  Proiect de transfer la operatorul economic


Programul 3:  Cooperare europeană şi internaţională


Subprogramul 3.1. Bilateral/Multilateral (în funcţie de acordurile bilaterale încheiate de ANCSI)

3.1.1.  România - Moldova

 

Subprogramul 3.2. Orizont 2020
3.2.1.  Premierea participării la ORIZONT 2020

3.2.2.  Proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund

 

Subprogramul 3.5Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale
3.5.1.  Proiecte EUREKA Traditional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars


Programul 4:  Cercetare fundamentală şi de frontieră


Subprogramul 4.1.  Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera

 

Subprogramul 4.2.  Proiecte de Cercetare Fundamentală

 

Subprogramul 4.3.  Proiecte de Cercetare "ERC-like"

 

 

Programul 5:  Cercetare în domenii de interes strategic


Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO

5.1.1.  Proiecte ELI-RO

 

Subprogramul 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic

5.2.1.  Proiecte EURATOM-RO FUZIUNE

5.2.2.  Proiecte F4E

  • Informaţii  proiect;
  • Buget competiţie: 1.096.250 lei;
  • Valoare proiect: nu este impus;
  • Durată proiect: nu mai târziu de 31 decembrie 2020;

5.2.3.  Proiecte CEA-RO

 

Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată - STAR
5.3.1.  Proiecte tip „Cercetare-Dezvoltare-Inovare" (CDI)

  • Buget competiţie: 51.500.000 lei;
  • Valoare proiect: 2.000.000 lei;
  • Durată proiect: max. 36 luni;
  • Link conducător program

5.3.2.  Proiecte tip „Centre de Competenţe în Tehnologii Spaţiale" (CCTS)

5.3.3.  Proiecte tip „STRATEGIC" (PS)

5.3.4.  Proiecte tip „INFRASTRUCTURĂ" (PI)

 

 

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013
 

 

     Prezentare Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, în limba romănă
     Prezentare Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, în limba engleză


     Programe componente:

           1. Resurse umane
           2. Capacităţi
           3. Idei
           4. Parteneriate în domeniile prioritare
           5. Inovare
           6. Susţinerea performanţei instituţionale

 

 


 

 B. Programe internaţionale

 


 

Cooperări bilaterale

Colaborarea bilaterală este cea mai rapidă şi eficientă "poartă de acces" pentru cooperarea la nivel regional, european şi internaţional. Reprezinta o oportunitate ce poate fi valorificata pe termen scurt si mediu datorita crearii si consolidarii parteneriatelor atat de necesare cooperarii la nivel regional, european si international pentru programele de cercetare stiintifica şi tehnologica cu resurse financiare considerabile. ...mai multe informaţii

 


 

Programul Cadru 7

Cel de al 7-lea Program Cadru de Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica şi activităţi demonstrative (2007-2013) prescurtat PC 7 - este cel mai important instrument de cercetare European şi este destinat sprijinirii participantilor din universităţi, autorităţi publice, intreprinderi (mari şi mici) dar şi cercetători din diferite ţari. ...mai multe informaţii

 


 

COST

COST este instrumentul European prin care este sprijinită cooperarea ştiinţifica şi tehnică a cercetătorilor din Europa.

COST a fost iniţiat în anul 1971 la Conferinţa Ministerială de la Bruxelles, iar Romania a devenit ţară membră în anul 1997 în urma deciziei Conferinţei Ministeriale de la Praga. Încă de la începutul funcţionării COST, Comisia Europeană a avut un rol aparte în dezvoltarea şi coordonarea acestui cadru de lucru european. ...mai multe informaţii

 


 

EUREKA

Eureka a fost creată în anul 1985 ca o iniţiativă inter-guvernamentala cu scopul de a creşte productivitatea şi competitivitatea industriei şi economiei ţărilor europene pe piaţa mondială, printr-o strănsă cooperare în domeniul tehnologiilor avansate, între întreprinderi industriale, universităţi şi institutele de cercetare.

Romănia este membră a iniţiativei EUREKA începănd cu anul 1997, Secretariatul Romăn Eureka funcţionănd în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării si Inovării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). Acesta furnizează informaţii, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei proiectelor, precum şi suport în stabilirea de parteneriate cu participanţi din celelalte state membre ale reţelei EUREKA. ...mai multe informaţii

 


 

FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU ŞTIINŢĂ

Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă este o asociaţie internaţională neguvernamentală cu activitate non-profit, ai cărei membri sunt instituţii cu activitatea dedicată promovării cercetării ştiinţifice. ESF cuprinde 80 de membri instituţionali din 30 de ţări, care reprezintă cea mai mare parte a actorilor cheie din ştiinţa şi tehnologia europeană, incluzănd majoritatea consiliilor de cercetare importante din Europa, precum şi academiilor naţionale de ştiinţă. Aceasta instituţie acţionează ca un catalizator pentru dezvoltarea ştiinţei prin intrunirea cercetătorilor de seamă şi agenţiilor de finanţare, cu scopul dezbaterii, planificării şi implementării de iniţiative pan-europene ...mai multe informaţii