Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

 

Lista proiectelor aflate în derulare - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect
1 Cod SMIS 101639

„ALBA IULIA 360"


 detalii
2  Acord de grant nr. 91/19.12.2017 

Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

detalii

3 Cod SMIS 108786

Stagii de practică pentru studenţi


detalii
4 Cod SMIS 125040

Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO

detalii
5 Cod SMIS 120779 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia detalii
6 Cod SMIS 124185 CEO Antreprenor - Competitivitate, Excelentă, Oportunitate!

detalii

7 Cod SMIS 131603 Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi
pe piaţa muncii (SIPAC)
detalii
8 Cod SMIS 131605 Stagiul de practică – primul pas spre primul job detalii
9 Cod SMIS 131606 Stagii de practică pentru studenţii UAB detalii