Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

 

Lista proiectelor aflate în derulare - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect
1 2015-3380/001-001

ACACIA:  Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la Comunidad Universitaria; Nr. referinţă proiect : 561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP


detalii
2 Cod SMIS 101639

„ALBA IULIA 360"


 detalii
3  Acord de grant nr. 91/19.12.2017 

Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

detalii
4 Cod SMIS 108786

Stagii de practică pentru studenţi


detalii
5 Cod SMIS 125040

Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO

detalii
6 Cod SMIS 120779 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  
7 Cod SMIS 124185 CEO Antreprenor - Competitivitate, Excelentă, Oportunitate!