Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
ANUNŢURI

Luni, 10.06.2019

Conferinţa „Supporting Smart Specialisation Strategies and Technology Transfer in South-East Europe”: 18 iunie 2019

În data de 18 iunie 2019, va avea loc conferinţa „Supporting Smart Specialisation Strategies and Technology Transfer in South-East Europe”. Evenimentul este organizat de Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC) al Comisiei Europene, Ministerul Cercetării şi Inovării şi UEFISCDI, sub egida Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Conferinţa va aborda subiecte precum: progresul, rezultatele şi provocările existente pentru dezvoltarea şi implementarea strategiilor de specializare inteligentă, ecosistemele de inovare şi transferul tehnologic. Participarea la eveniment este gratuită, în baza acreditării pe platforma oficială operată de Preşedinţia României la Consiliul UE, până pe 12 iunie 2019, aici.

Conferinţa este eveniment-satelit al Innovative Enterprise Week Bucharest 2019 ce avea loc în perioada 19-21 iunie 2019.

Agenda evenimentului şi detalii suplimentare pot fi accesate aici.

Link unde este disponibilă informaţia:https://bit.ly/2VRIQua

Persoană de contact UEFISCDI:
Raluca Coşcodaru
E-mail: raluca.coscodaru@uefiscdi.ro

 

 

Miercuri, 29.05.2019

Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference (MSCA 2019)

În perioada 4-5 iunie 2019, va avea loc, în Bucureşti "Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference (MSCA 2019)" eveniment organizat de Ministerul Cercetării şi Inovării şi UEFISCDI, sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Eveniment emblematic pentru Programul MSCA, conferinta reuneşte cercetători de toate naţionalităţile pentru a explora şi discuta modul în care MSCA promovează excelenţa ştiinţifică şi contribuie la dezvoltarea carierei în cercetarea ştiinţifică prin consolidarea mobilităţii intersectoriale.

Informaţii privind programul detaliat al conferinţei sunt disponibile aici

Intentia de participare se transmite la adresa msca2019@msca2019.eu până la data de 30 mai 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Adriana ROTAR
E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro

 

 

Vineri, 24.05.2019

Apelul „Stagii de practică pentru studenţi” - Axa prioritară 6, obiectivul specific 6.14

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi”, finanţat din POCU – axa prioritara 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.14. Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) şi din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI).

 

Scopul acestui apel competitiv este creşterea ratei de participare a elevilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar la programe de învăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 30 iulie 2019, ora 16.00.

 

Apelul are o alocare de 70.000.000 euro (fonduri europene + contribuţie naţională).

 

Documente:

 

Vineri, 24.05.2019

Apelul „Stagii de practică pentru studenţi” - Axa prioritară 6, obiectivul specific 6.13

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenţi”, în cadrul POCU – axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific: 6.13. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Scopul apelului este creşterea ratei de participare a studenţilor (ISCED 5-7) la programele de învăţare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înfiinţate/dezvoltate care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii terţiare.

 

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.

 

Apelul are o alocare de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuţia naţională).

 

Documente:

 

Joi, 11.04.2019

 

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii

Prioritatea de investiţii 10.iv.: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor

Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: ”Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO”

Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040

 

La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, începutul lunii aprilie coincide cu debutul proiectului ”Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice”, acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul  Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu o durată de trei ani.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educaţie şi de formare profesională în vederea îmbunătăţirii competentelor antreprenoriale pentru studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii fiind implementat în regiuni mai puţin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităţilor proiectului sunt 72 de studenţi doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) şi socio-uman (istorie / filologie / geografie) şi 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce vor fi organizaţi în serii succesive pe toată durata proiectului.

Prin participarea la activităţile proiectului, experţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia contribuie la:

 • încurajarea studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în scopul participării la programe de formare cu componentă antreprenorială;
 • dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea incluziunii mai bune pe piaţa muncii;
 • realizarea unui sistem de comunicare în vederea creşterea receptivităţi angajatorilor pentru cunoaştere şi noi competenţe;
 • creşterea vizibilităţii cercetărilor româneşti la nivel internaţional.

Avantajele proiectului sunt multiple, dar pentru dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice, participanţii pot să beneficieze de următoarele situaţii:

 • frecventarea unui program de învăţare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată, inclusiv, la agenţi economici/parteneri relevanţi;
 • frecventarea unui program de consiliere profesională, formarea de competenţe transversale;
 • obţinerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale lunare, de peste 1.800 lei/lună, timp de 12 luni;
 • participarea la conferinţe, workshop-uri şi alte evenimente ştiinţifice organizate de universitate;
 • participarea la mobilităţi internaţionale cu durata de 1 lună la instituţii din Uniunea Europeană;
 • susţinerea financiară pentru publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi participarea la conferinţe internaţionale;
 • participarea la vizite de studiu la universităţi din Uniunea Europeană;
 • crearea unei comunităţi virtuale a cercetătorilor şi specialiştilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale şi profesionale.

Proiectul care reuneşte organizaţii din cele trei capitale istorice (Târgovişte, Suceava şi Alba Iulia) are o valoare totală de 6.437.600,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 6.315.208,00 lei.

PROGRESSIO este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, Prioritatea de investiţii 10.iv.: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin activităţile preconizate, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va reuşi să ridice standardele pregătirii profesionale şi personale pentru studenţii doctoranzii şi cercetătorii postdoctoranzii incluşi în grupul de beneficiari. Progresul proiectului poate fi urmărit la secţiunea dedicată progressio.uab.ro.

 

Echipa de implementare

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

progressio@uab.ro

 

 

 


 

Miercuri 03.04.2019

Anunt selecţie grup ţintă


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de partener, implementează proiectul POCU/380/6/13/125040 ”Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO”, proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe.


Proiectul „Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO” îşi propune implementarea unui sistem integrat de masuri de educaţie şi de formare profesională în vederea îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale pentru un grup ţintă (GT) format din 102 doctoranzi/cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii fiind implementat în regiuni mai puţin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).


Metodologia de organizare a selecţiei poate fi descărcată folosind link-urile de mai jos:


Metodologie organizare selecţie grup ţintă - PDF

Metodologie organizare selecţie grup ţintă - Anexe word

 


Vineri 21.12.2018

 

UEFISCDI anunţă lansarea următoarelor apeluri de proiecte:

Apel CHIST-ERA III - 2018

În cadrul proiectului „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges (CHIST-ERA III)" este deschis apelul 2018 pentru propuneri de proiecte de cercetare.

Prin proiectul CHIST-ERA III se urmăreşte consolidarea colaborării transnaţionale între statele participante în provocarea cercetării multidisciplinare în domeniul ICST, cu posibilitatea atingerii unor progrese semnificative.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/chist-era-iii-cofund

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este: 15 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Cristina Coteţ
E-mail: cristina.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 84

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor în cadrul apelului ERA-GAS2 a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2019

Lansat în octombrie 2018, apelul ERA-GAS2 a avut ca termen iniţial de depunere a aplicaţiilor data de 3 decembrie 2018, însă consorţiul proiectului a decis prelungirea termenului până la data de 31 ianuarie 2019.

Obiectivul general al apelului comun din 2018 este acela de a contribui la dezvoltarea de noi tehnologii, soluţii şi sisteme de reducere a intensităţii EGS (emisiilor de gaz de sera) a sistemelor de producţie animală (cu excepţia animalelor de acvacultură sau de blană) în Europa şi în afara acesteia. Propunerile de proiect trebuie să abordeze o cercetare colaborativă aplicativă. Impactul potenţial al proiectelor ar trebui să fie relevant pentru reducerea EGS în următorii 5-10 ani.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/era-gas2

Persoană de contact UEFISCDI:
Adrian Asănică
E-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro

Apel proiect EuroNanoMed III - 2019

Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)" anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaţionale de cercetare şi dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează şi permit colaborarea transnaţională dintre sectorul public şi cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 63

Apel proiect QuantERA - 2019

Apelul QuantERA 2019 asociat proiectului „ERA-NET Cofund Quantum Technologies (QuantERA)" urmăreşte stabilirea de colaborări ce explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potenţial de iniţiere/promovare de noi linii de tehnologii cuantice şi de susţinere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Documentele de apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/quantera

Persoană de contact UEFISCDI:
Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 86

Apel proiect Flagship ERA-NET III - 2019

În cadrul proiectului „Flagship ERA-NET (FLAG-ERA III)" a fost lansat apelul internaţional de proiecte FLAG-ERA (JTC) 2019 care sprijină proiectele de cercetare în sinergie cu cele două iniţiative emblematice ( FET Flagships), „Graphene" şi „Human Brain Project (HBP)".

Scopul apelului este de a extinde aria acestor iniţiative cu noi cercetări, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestor domenii. Este de aşteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects ) din Graphene şi HBP.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/flag-era-iii

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

Primul apel lansat în cadrul proiectului BlueBio

A fost lansat primul apel de proiecte de cercetare, în cadrul proiectului „ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources (BlueBio)".

Proiectul Blue Bioeconomy (BlueBio) îşi propune să obţină o bio-economie durabilă şi competitivă în Europa. Scopul este acela de a genera cunoştinţe pentru lanţurile valorice în domeniul bio-economiei şi de a îmbunătăţi transferul produselor şi al serviciilor bazate pe biologie, de la cercetare, inovare şi demonstraţii, până la producţie.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/bluebio

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 15 martie 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

Apel proiect MarTERA - 2019

Apelul pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte de cercetare în cadrul proiectului „Maritime and Marine Technologies for a New ERA (MarTERA)" are termen limită de depunere data de 29 martie 2019, 17:00 CET.

MarTERA este un proiect de tip ERA-NET Cofund finanţat în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene. Scopul general al proiectului MarTERA îl constitue consolidarea Spaţiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine şi maritime, precum şi a dezvoltării aşa-numitei „ Economii Albastre".

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/martera

Persoană de contact UEFISCDI:
Cristina Coteţ
E-mail: cristina.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 84
Joi 25.10.2018

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă a Ministerului Educaţiei Naţionale anunţă lansarea competiţiei  Schema de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE.

Propunerile de sub-proiecte vor fi transmise prin e-mail, la adresa evaluare.sgu@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 - Calendar de derulare a rundelor de granturi, astfel:

- Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învăţare 19 noiembrie 2018;
- Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte 21 ianuarie 2018;
- Schema de Granturi Necompetitive 1 aprilie 2018.

Detalii:
www.proiecte.pmu.ro

 


 

 

Luni 27.08.2018

 

Anunt Rezultate selecţie dosare concurs Asistent proiect-ID 108786

 

 

 


 

Luni 13.08.2018

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB), în calitate de beneficiar al proiectului POCU cod 108786, cu titlul  „Stagii de practică pentru studenţi", organizează concurs pentru ocuparea  poziţiei vacante de Asistent proiect, care va fi angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată cu fracţiune de normă în medie 30 ore/lună.

 Perioada de angajare este determinată  cuprinsă între 04.09.2018- 30.06.2020.

Anunt


 

 


 

Joi-19.07.2018_

Anunt angajare Secretar proiect POCU

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB), în calitate de beneficiar al proiectului POCU cod 108786, cu titlul  „Stagii de practică pentru studenţi", organizează concurs pentru ocuparea  poziţiei vacante de Secretar în cadrul proiectului, care va fi angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată cu fracţiune de normă - 52 ore/lună.

Perioada de angajare este determinată  cuprinsă între 08.08.2018 - 30.06.2020

Dosarele se depun în perioada 19.07.2018- 30.07.2018 ora 14:00

 

Anunt

Bordero notare

 

 


 

 

Luni. 23.04.2018


Lansare competiţie Proiecte colaborative de cercetare

Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru „Proiecte colaborative de cercetare" din cadrul „Programului Cercetare", asociatăMecanismului Financiar SEE 2014 - 2021. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.Competiţia este deschisă atât pentru proiecte de cercetare fundamentală, cât şi pentru proiecte de cercetare aplicativă, pe ariile tematice: energie, mediu, sănătate, ştiinte sociale şi umaniste, ICT şi biotehnologii, fiind încurajată interdisciplinaritatea. Propunerile de proiect sunt depuse de un consorţiu format din cel puţin o organizaţie de cercetare din România şi una din Statele Donatoare, deponentul fiind organizaţia din România (Project Promoter - PP), companiile având posibilitatea de a participa în calitate de parteneri.Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 16.312.500 euro din care cel puţin 10% este alocat tematicii „Roma inclusion and empowerment". Valoarea minimă a unui proiect fiind de 500.000 euro, iar cea maximă de 1.500.000 euro. Durata unui proiect este de max. 48 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, fără fonduri suplimentare.Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa:https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetarePersoane de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
Coordonator Program Cercetare Granturi SEE şi Norvegiene
Telefon: +40 21 30 80 561
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro

Andreea Dimitriu
Responsabil Proiecte colaborative de cercetare
Telefon: +40 21 30 23 852
E-mail: andreea.dimitriu@uefiscdi.ro

Mihaela Călin
Responsabil Proiecte colaborative de cercetare
Telefon: +40 21 30 23 851
E-mail: mihaela.calin@uefiscdi.ro

Mihaela Manole
Responsabil Schemă Ajutor de Stat
Telefon: +40 21 30 23 863
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Lansare competiţie Proiecte de Mobilităţi
Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021
În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare" este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi". Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 70.000 euro (fondul bilateral), valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de:
 • 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România;
 • 1.500 euro pentru mobilităţi România - Islanda/Islanda - România;
 • 1.000 euro pentru mobilităţi România - Liechtenstein/Liechtenstein - România.

 Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 10 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa:https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitatiPersoane de contact UEFISCDI:
Gabriela Chiric
Responsabil proiect
Telefon: +40 21 30 80 563
E-mail: gabriela.chiric@uefiscdi.ro

Luiza Enaru
Responsabil proiect
Telefon: +40 21 30 80 502
E-mail: luiza.enaru@uefiscdi.ro

 

 

 

 


 

 

Joi, 12.04.2018
 

CNFIS afişează Rezultatele preliminare evaluare proiecte FDI 2018: Lista proiectelor pe domenii strategice, în ordinea punctajelor

 


 

Miercuri,  04.04.2018

 

Competiţii deschise Subprogram 1.1 Resurse Umane Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI au lansat, în cadrul Subprogramului 1.1. Resurse Umane, următoarele competiţii:

 • Premierea rezultatelor cercetării - Articole
  Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 29 noiembrie 2018, ora 16.00;
 • Pentru articolele publicate în anul 2018, cererile de premiere se vor depune începând cu luna iulie 2018,
când vor fi realizate ierarhiile pe subdomeniile ISI, conform valorilor indicatorilor scientometrici publicate în ediţia JCR din luna iunie 2018. până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

 Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.Persoană de contact UEFISCDI:
Gabriela Chiric
E-mail: gabriela.chiric@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 563

Înregistrare deschisă ResInfra@DR - Training în domeniul Infrastructurilor de CercetareÎn cadrul proiectului
"Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region" - 
ResInfra@DR se organizează, în perioada 22-25 mai 2018, la Bucureşti, un training pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor administratorilor infrastructurilor de cercetare care vizează atât planificarea şi monitorizarea activităţilor infrastructurilor noi şi existente, cât şi identificarea impactului socio-economic al acestora.Training-ul se adresează membrilor autorităţilor responsabile cu finanţarea programelor pentru infrastructuri de cercetare, managerilor şi operatorilor infastructurilor de cercetare, dar şi altor persoane interesate de acest domeniu. Mai multe detalii găsiţi în Open Call for Participation in Training.Cei interesaţi se pot înregistra până pe data de 13 aprilie 2018, ora 17:00 CET. Formularul de înregistrare este disponibil aici.Pentru mai multe informaţii referitoare la training, persoana de contact este Marko Hajdinjak (resinfra@online.bg).Persoană de contact UEFISCDI:
Raluca Ciobotaru
E-mail: raluca.ciobotaru@uefiscdi.ro


 


 

Luni, 19 martie 2018

UEFISCDI lansează următoarele proiecte şi apeluri:

 

Competiţie cooperare bilaterală România - Republica Populară Chineză


A fost lansat apelul comun România - Republica Populară Chineză pentru competiţia de proiecte de mobilitate. Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, până la data de 31 martie 2018, ora 16:00, utilizându-se platforma www.uefiscdi-direct.ro.  Textul apelului este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-mobilitati. Persoană de contact UEFISCDI:
Adriana Niţu
E-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 581

 

Apel deschis proiect WaterWorks 2017 Cofund


Primul apel din cadrul proiectului WaterWorks 2017 a fost lansat. Prin acest apel transnaţional comun, ce se încadrează în aria tematică "Closing the Water Cycle Gap- Sustainable Management of Water Resources", prevăzută în Strategia de cercetare şi inovare Water JPI, se urmăreşte realizarea unor proiecte de cercetare şi inovare care au ca scop sprijinirea politicii UE legate de resursele de apă (gestionare, consolidare, management durabil).Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/waterworks-2017.Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 24 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 863

 

Apel pilot INNOVOUCHER


A fost lansat apelul pilot INNOVOUCHER, un nou model de program pentru cecuri de inovare care să sprijine schimbul transnaţional de servicii suport pentru inovare în Europa.Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/innovoucher.Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 15 iunie 2018, ora 17:00 (CET).Persoană de contact UEFISCDI:
Elena Simion
E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

 

Internship @ Departamentul Proiecte Internaţionale


UEFISCDI va derula un program de internship în domeniul inovării şi antreprenoriatului inovativ, în cadrul Departamentului Proiecte Internaţionale. Pentru acest program este vizat un număr de 2 participanţi.Internii vor oferi sprijin în elaborarea de propuneri de proiecte şi politici publice în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi antreprenoriatului inovativ şi vor fi implicaţi în elaborarea studiilor şi livrabilelor din cadrul proiectelor internaţionale în derulare.Activitatea este prevăzută a începe pe 2 mai 2018, având o durată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire. Timpul de lucru este de 160 ore/lună.Cei interesaţi pot transmite CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa crew@cafeaneauadeinovare.ro până pe 25 martie 2018.Persoană de contact UEFISCDI:
Marius Mitroi
E-mail: marius.mitroi@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

 

Rezultatele studiului european EUROSTUDENT VI


A fost încheiată cea de-a şasea etapă de implementare a studiului european EUROSTUDENT. EUROSTUDENT VI şi-a propus să contribuie la stabilirea de structuri naţionale de monitorizare a dimensiunii sociale a învăţământului superior, în 28 de state din Europa. Principalele subiecte analizate au fost situaţia şi contextul actual al studiilor, condiţiile de viaţă, mobilitatea internaţională şi situaţia familială a studentului.Rezultatele comparative la nivel european pentru implementarea etapei EUROSTUDENT VI sunt prezentate în raportul final al studiului EUROSTUDENT VI 2016-2018 | Synopsis of Indicators. Datele colectate în cadrul acestei etape sunt puse la dispoziţia celor interesaţi, baza online EUROSTUDENT VI poate fi accesată aici.Pentru mai multe informaţii privind implementarea studiului EUROSTUDENT în România, accesaţihttp://eurostudent.uefiscdi.ro/Persoană de contact UEFISCDI:
Andreea Manea
E-mail: andreea.manea@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 903

 

Înscrieri deschise FameLab - cea mai importantă competiţie internaţională de comunicare a ştiinţei


Aflată la a zecea ediţie în România, competiţia FameLab se adresează tinerilor cu vârsta între 21 şi 40 de ani care studiază sau lucrează în domeniul ingineriei, medicinei, tehnologiei, biologiei, chimiei, fizicii sau matematicii. Participanţii trebuie să aibă abilităţi de prezentare şi un nivel avansat de limba engleză.Înscrierea la FameLab se poate face online, până pe 1 aprilie 2018, cu o prezentare video, sau prin participarea la una dintre preselecţiile regionale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara. Calendarul preselecţiilor este disponibil aici.Înscrierile se fac prin completarea formularului online de pe website-ul British Council. Concurenţii selectaţi în urma etapelor regionale vor participa în finala naţională din luna mai.În România, proiectul este sprijinit de UEFISCDI, Editura Humanitas, Asociaţia Secular-Umanistă din România şi de universităţile partenere în etapele regionale, precum şi de partenerii media Radio România Cultural şi Revista "Ştiinţă şi Tehnică".Pentru mai multe informaţii despre desfăşurarea concursului în România şi pentru înscrieri, vă rugăm să accesaţi website-ul British Council: www.britishcouncil.ro/famelab.

 

 


 

Marti 20.02.2018

UEFISCDI lansează următoarele proiecte şi apeluri internaţionale:


Apel MANUNET III 2018

Apelul din acest an pentru propuneri de proiecte „ERA-NET on advanced manufacturing technologies - MANUNET III" este direcţionat către proiecte transnaţionale de cercetare şi dezvoltare orientate spre procese de fabricaţie cu aplicaţii şi risc ridicat. Propunerile de proiecte trebuie să demonstreze: orientarea către piaţă, participarea activă a întreprinderilor, aplicarea şi utilizarea practică a tehnologiilor de fabricaţie, expertiza partenerilor din propuneri în domeniile de competenţă declarate, valoarea adaugată prin cooperare transnaţională, scala de impact şi poziţionare în piaţă a solicitanţilor, gradul ridicat de inovare.Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/manunet-iii.Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 23 martie 2018, ora 17:00 (CET).Persoană de contact UEFISCDI:
Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

 

Apel PerMed 2018

A fost lansat primul apel transnaţional, în cadrul proiectului „ERA-NET Cofund on Personalised Medicine - PerMed", care urmăreşte sprijinirea şi încurajarea proiectelor de cercetare translaţională, prin combinarea cercetării preclinice şi/sau clinice cu componente computaţionale.Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/permed.Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 10 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 863

 

Save the date: JPI Urban Europe Agora Strategic Dialogue in Bucharest

Care sunt provocările imediate ale dezvoltării şi transformării urbane? Care sunt priorităţile vieţii urbane? Care sunt actorii cheie şi comunităţile care le definesc?JPI Urban Europe şi UEFISCDI invită reprezentanţii mediului de afaceri şi de cercetare, ai administraţiilor locale, furnizorii de infrastructură urbană, membrii organizaţiilor din societatea civilă, ai comunităţilor create în jurul temelor dezvoltării urbane, dar şi iniţiative incipiente conexe, să ia parte la dialogul strategic pe tema transformării urbane în perioada 24-25 aprilie 2018, la Bucureşti.Pentru mai multe informaţii şi înregistrare online, accesaţi: https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/agora-strategic-dialogue/.Persoană de contact UEFISCDI:
Elena Simion
E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

 

1st Regional InnoHPC Workshop

În cadrul proiectului High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (INNOHPC), UEFISCDI împreună cu parteneri din alte zece state din Regiunea Dunării, organizează 1st Regional InnoHPC Workshop, ce face parte dintr-o serie de patru workshopuri interregionale dedicate dezbaterii potenţialului HPC pentru transformarea digitală a sectoarelor de electronică şi automotive.Evenimentul va avea loc în Linz, Austria, pe 22 februarie 2018, la Courtyard by Marriott Linz, în intervalul orar 9.00-15.00.Participarea la eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile, în baza unei înregistrări prealabile online, aici.Persoană de contact UEFISCDI:
Raluca Săftescu
E-mail: raluca.saftescu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

 

Follow-up eveniment de lansare a raportului „Start-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania. Specific support to Romania under the Horizon 2020 Policy Support Facility"Evenimentul de lansare a raportului „Start-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania. Specific support to Romania under the Horizon 2020 Policy Support Facility" a avut loc în data de 31 ianuarie 2018, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Întâlnirea a fost dedicată atât autorităţilor implicate în elaborarea şi implementarea politicilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, cât şi reprezentanţilor mediului antreprenorial inovativ şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu. În cadrul evenimentului au fost prezentate şi dezbătute concluziile şi recomandările privind modul de îmbunătăţire a cadrului de politici şi măsuri necesare pentru a sprijini dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc.Prezentările din cadrul evenimentului şi forma finală a raportului sunt disponibile online, accesând:https://uefiscdi.ro/news-eveniment-de-lansare-a-raportului-start-ups-scale-ups-and-entrepreneurship-in-romania.Persoane de contact UEFISCDI:
Raluca Săftescu
E-mail: raluca.saftescu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

Elena Simion
E-mail: elena.simion@uefiscdi.roMarţi 17.10.2017

 

UEFISCDI a deschis competitia Apel comun România-Israel 2017

Luni, 02.10.2017


Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice "Sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii"

Detalii...

 

 


 

Vineri 29.09.2017


Competiţii deschise uefiscdi:

 

 


 

Luni 11.09.2017

UEFIS_CDI lansează competiţiile:

- Premierea rezultatelor cercetării - articole 2017


 -Proiecte de mobilitate pentru cercetători 2017             

 


 

Marţi, 01.08.2017

 

AM POR a publicat in 31 iulie 2017, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale", Prioritate de investiţii 10.1,Obiectiv Specific 10.3 „Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive"

 

Detalii..

 


 

Luni, 31.07.2017

 

ADR Centru a publicat Catalogul Surselor de Finantare nerambursabile aferent lunii august

 

Detalii..

 

 


 

 

Joi, 14.07 2017

 

Au fost lansate apelurile pe proiecte PNIII, axa P1- Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, subprogramul 1.2 Performanţă instituţională Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI, cu termen de depunere 25 august ac.

 

Detalii...

 

 


 

Joi, 20.04.2017


A fost publicat  Pachetul de informatii şi Ordinul privind Finantarea Dezvoltarii InstituţionaleDetalii...


 


 

Miercuri, 19.04.2017

 

POCU: A fost publicat calendarul estimativ de evaluare cereri de finanţareDescarca...

 

 


 

Vineri, 31.03..2017

 


CMP organizează luni, 03.04.2017, ora 15:30, sala CA, o întâlnire de lucru pentru diseminarea apelurilor deschise în cadrul proiectului ROSE.

 

 

 


 

 

Luni 06.03.2017

 

CMP organizează miercuri, 08.03.2017, ora 15:45, sala Ştefan Apor, o întâlnire de lucru cu toţi cei interesaţi în a depune proiecte pe apelurile deschise.

 

 

 


 

Vineri 03.03.2017

 

Apeluri UEFISCDI internaţionale deschise:

 

 Apel AAL 2017

Pornind de la constatarea potrivit căreia multe din soluţiile Apelurilor AAL anterioare au avut o adresabilitate selectivă,

nu au fost încă integrate pe piaţă sau

nu au fost evaluate suficient, Apelul AAL 2017 şi-a stabilit următoarele obiective:

 

 1. Dezvoltarea unor pachete flexibile, care să integreze soluţii diverse, cu un real potenţial de piaţă şi care să aducă o îmbunătăţire a calităţii vieţii diferitelor
 2. categorii de utilizatori.
 3. Testarea extensivă şi evaluarea pachetelor în vederea furnizării unor rezultate semnificative.

 

Textul apelului, ghidul aplicantului, lista instituţiilor partenere de proiect sunt disponibile în pagina apelului: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4870/Apel-

AAL-2017.html

 

Propunerile de proiect se depun în platforma: proposals.aal-europe.eu/

 

Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 24 mai 2017, ora 5PM CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Ramona SIMIONESCU
E-mail: ramona.simionescu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 3023888

Apel EUREKA Danube 2017

A fost lansat cel de-al doilea apel EUREKA Danube pentru proiecte de cercetare ce dezvoltă produse şi aplicaţii în domeniile tehnice.

Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 31 martie 2017.

Apelul este prezentat în detaliu: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4913/Apel-comun-multilateral-pentru-proiectele-EUREKA-in-cadrul-cooperarii-pentru-regiunea-Dunarii-2017.html.

Persoană de contact UEFISCDI:
Catalin MOLAGIC
E-mail: catalin.molagic@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 587


Apel FLAG-ERA II 2017

FET Flagship, Graphene şi Human Brain Project (HBP), sunt iniţiative pe scară largă în spaţiul european de cercetare, vizând provocări ştiinţifice şi tehnologice (S & T).

Lansat sub titlul Graphene Flagship & Human Brain project, apelul 2017 FLAG ERA II îşi propune să complementeze proiectele Flagship actuale şi să colaboreze în vederea realizării viziunii acestora, prin utilizarea unor apeluri existente sau transnaţionale specifice, naţionale şi regionale.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4868/Apel-proiecte-FLAG-ERA-II-2017.html.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 14 martie 2017, ora 17, CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica COTET
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 30 23 880


Apel SUSFOOD 2017

Pentru a raspunde cerintelor globale de hrana, prin apelul 2017, reteaua SUSFOOD 2 se angajeaza sa consolideze un sistem alimentar durabil care ofera oportunitati pentru toate partile interesate sa dezvolte un sector sigur, adaptativ si competitiv.

Domeniul de aplicare al SUSFOOD 2 acopera intregul lant de aprovizionare cu alimente, cu accent principal asupra durabilitatii lantului alimentar dincolo de poarta fermei.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4843/Apel-Susfood-2-Cofund-2017.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 13 martie 2017, ora 15:00 CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Adrian ASANICA
E-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro
Telefon: +4 0744 45 00 11


FACCE SURPLUS2 2017

FACCE-JPI si FACCE SURPLUS au lansat cel de-al doilea apel in comun de proiecte de cercetare transnationale "Small Scale biorefineries". Acest concept vizeaza cresterea productivitatii si sustenabilitatii agriculturii europene precum si a economiei rurale. Se doreste de asemenea sustinerea inovatiei si crearea valorii locale din biomasa si biorafinarii in sinergie cu intensificarea ecologica durabila a productiei de biomasa, in acord cu conditiile economice, de mediu si sociale si adaptarea la schimbarile climatice.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4844/Apel-deschis-FACCE-SURPLUS-2-2017--Small-scale-biorefineries.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 07 martie 2017, ora 14:00 CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Adrian ASANICA
E-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro
Telefon: +4 0744 45 00 11


Apel MANUNET III COFUND 2017

Apelul pentru propuneri de proiecte MANUNET III este directionat catre proiecte transnationale de cercetare si dezvoltare orientate spre procese de fabricatie cu aplicatii si risc ridicat.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4841/Apel-MANUNET-III-Cofund-2017.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 17 martie 2017, ora 17:00 CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 302 38 86


Apel QUANTERA 2017

Scopul apelului 2017 QuantERA in tehnologii cuantice este de initiere/promovare de noi linii de tehnologii cuantice prin colaborari care exploreaza stiinta multidisciplinara avansata si/sau de inginerie de ultima ora.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4842/Apel-QuantERA-ERA-NET-Cofund-in-Tehnologii-Cuantice.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 15 martie 2017, ora 17:00 CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 302 38 86


Apel NEURON ERA-NET Cofund 2017

In cadrul proiectului NEURON ERA-NET Cofund a fost lansat apelul 2017 cu tema "Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System" pentru cercetarea europeana comuna privind intretinerea, imbunatatirea si refacerea sanatatii umane care sunt de o importanta fundamentala si prioritara la nivel mondial.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4832/Apel-NEURON-ERA-NET-Cofund-2017.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 14 martie 2017, ora 14:00 CET.

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela MANOLE
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 302 38 63

 

Apel ERA-MIN 2 Cofund 2017

In cadrul proiectului ERA-MIN 2 Cofund a fost lansat apelul 2017 pentru proiecte de cercetare transnationale pentru a sprijini o aprovizionare durabila si responsabila a resurselor primare si secundare din Europa.

Domeniul de aplicare al apelului 2017 este orientat spre necesităţi de cercetare care abordează toate aspectele ciclului de viaţă a materiilor prime de bază non-agricole si non-energetice care acoperă atât resursele primare cat şi cele secundare.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului găsiţi la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4860/Apel-ERA-MIN-2-Cofund--2017.html

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 05 mai 2017, ora 17:00 CEST.

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela MANOLE
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 302 38 63

 

 


 

Luni 16.01.2017


 UEFISCDI a publicat pachetul de informaţii şi documentele aferente competiţiei din cadrul programului  PNCDI III, Subprogramul 2.1 - Cecuri de inovare

Detalii - Cecuri de inovare...

 

 


 

Luni 21.11.2016


CMP organizează marţi, 22.11.2016, ora 11:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate interesate de  accesarea fondurilor pe programul cadrul PNCDI III, Tinere echipe şi Cercetare Postdoctorală.

 

 


 

 

Vineri 04.11.2016


A fost lansată competiţia pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Durata proiectului este de min. 12 luni şi max. 24 luni.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 450.000 lei, cu excepţia proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanţarea maximă acordată este de 550.000 lei. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Cererile de finantare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 21 noiembrie 2016;

Pachetul de informaţii este disponibil la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4672/Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerilor-echipe-independente--Competitie-2016.html

 

 


 

Vineri 21.10.2016


CMP organizează luni, 24.10.2016, ora 15:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate interesate de  accesarea fondurilor structurale program POCU 2014-2020, Apelul 11, Axa 6.13 „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii".

 


 

Luni 17.10.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii", cu o alocare totală de peste 47,8 mil. euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).Mai multe detalii....

 


 

 

Luni 19.09.2016

 

UEFISCDI a publicat rezultatele finale  pentru proiectele depuse în cadrul competiţiei Bridge Grant pe domeniile:

 

 • Domeniul 1 - Bioeconomia 
 • Domeniul 2 - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate 
 • Domeniul 3 - Energie, mediu si schimbari climatice 
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii si materiale avansate 
 • Domeniul 5 - Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului) 
 • Domeniul 6 - Patrimoniu si identitate culturala

 

 


 

Luni 29.08.2016


UEFISCDI a publicat rezultatele preliminare pentru proiectele depuse în cadrul competiţiei Bridge Grant pe domeniile:


 • Domeniul 1 - Bioeconomia 
 • Domeniul 2 - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate 
 • Domeniul 3 - Energie, mediu si schimbari climatice 
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii si materiale avansate 
 • Domeniul 5 - Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului) 
 • Domeniul 6 - Patrimoniu si identitate culturala

 • Contestatiile se pot transmite in perioada 30 august – 5 septembrie 2016 prin e-mail la adresa transferdecunoastere@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucuresti.

  Contestatiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedura considerate neconforme cu precizarile din pachetul de informatii. Contestatiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.

   

   


   

  Luni 18.07.2016

   

  UEFISCDI a deschis apelul şi pentru Premierea articolelor publicate în anul 2016.

  Această linie se adresează cercetătorilor afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Thomson Reuters în Science Citation Index Expanded („Science"), Social Sciences Citation Index („Social Sciences") sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities"). Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-linewww.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

   

   


   

   

   

  Luni 11.07.2016

   

  POC: Au fost aprobate două noi ghiduri ale solicitantului în domeniul cercetării!


  Au fost aprobate: Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 respectiv Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 şi lansarea competiţiilor pentru: "Proiect pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale" din acţiunea A1.1.2 "Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil şi asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale", respectiv pentru acţiunea A1.1.3 "Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe CDI internaţionale"

   

   

  Detalii aici..

   

   


   

   

  Joi 02.06.2016

  CMP organizează luni, 03.06.2016, ora 12:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate interesate de  accesarea fondurilor pe Programul 2, Subprogramul 2.1. din cadrul PN III.

   


   

   

  Miercuri 01.06.2016


  În cadrul PNCDI III au fost lansate, până în prezent, competiţii pentru 15 instrumente de finanţare.

  Competiţiile sunt deschise potrivit calendarului:


  Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

  Creşterea competitivitătii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

  Cooperare europeană şi internaţională

  Cercetare fundamentală şi de frontieră

   


   

   

   

  Marţi 17.05.2016


  CMP organizează luni, 24.05.2016, ora 13:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate interesate de  accesarea fondurilor pe Programul 2, Subprogramul 2.1. din cadrul PN III.

   

   

   


   

  Vineri 13.05.2016

   

  CMP organizează luni, 16.05.2016, ora 14:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate, pentru a discuta posibilităţile de accesare a fondurilor pe Programul 2, Subprogramul 2.1. din cadrul PN III.

   

   


   

  Miercuri 11.05.2016

   

  UEFISCCDI a lansat competiţiile pentru programul  P2:Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI- Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare (partial)

   

   

   


   

   

  Vineri 22.04.2016

  Ministerul Educaţiei a lansat competiţia pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare instituţională pentru universităţile de stat.

  Citeşte mai mult...

   

   


   

   

  Joi 21.04.2016


  - Ministerul Fondurilor Europene a publicat Ghidul Condiţii Generale POCU 2014 – 2020  - Orientări privind oportunităţile de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi anexele aferente. 

  Descarca Ghidul 
  Descarca anexe


  - Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri 20.04.2016 Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice pentru dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate rome sau non-rome.

   

  Citeşte mai mult...

   


   

  Miercuri 20.04.2016


  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informatională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a publicat în data de 19.04.2015, spre consultare, următoarele Ghiduri:

   

  • Ghidul Solicitantului aferent acţiunii 2.3.3. - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educatie
  • Ghidul Solicitantului aferent acţiunii 2.3.3. -  Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-sanatate
  • Ghidul Solicitantului aferent acţiunii 2.3.3. -  Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-cultura

   


  Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 mai 2016, ora 17.00 la: numărul de tel./fax 021 311 41 12 / 021 311 39 19 sau la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.

   

   

  Citeşte mai mult ....

   


   

  Joi 07.04.2016


  CMP organizează Vineri, 8 aprilie, ora 11:00, în laboratorul de fizică din cadrul UAB, o întâlnire cu cadrele didactice din Universitate, pentru a discuta posibilităţile de accesare a fondurilor pe Programul 2, Subprogramul 2.1. din cadrul PN III.

   

   


   

  Miercuri 06.04.2016

   

  UEFISCCDI a supus spre dezbatere publică pachetele de informaţii aferente Programului 2, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare din cadrul PN III. Mai multe informaţii găsiţ