Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2021

 
Nr.crt

Programul

Apelul

ID/Titlul

Director proiect/Coordonator

Facultatea-Catedra

1 CNFIS FDI

Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – ACCIISCS UAB

FDI - 2021 - 0358

Conf. univ. dr. Cosmin Alin Popa-Gorjanu
Facultatea de Istorie şi Filologie - Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
2 CNFIS FDI

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice

FDI - 2021 - 0297

Conf. univ. dr. Adriana Bîrluţiu
Facultatea de Ştiinţe exacte şi inginereşti - Departamentul de Informatica, Matematica si Electronica
3 CNFIS FDI

Armonizarea şi  implementarea politicilor pentru internaţionalizarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FDI - 2021 - 0025

Daniel Melinte
Centrul de Relatii Internaţionale
4 CNFIS FDI

Studenţi şi elevi informaţi despre oferta universitară, consiliaţi şi sprijiniţi profesional- pentru acces echitabil, continuare şi finalizare studii superioare (PRIORITAR ECHITATEA!)

FDI - 2021 - 0213

Conf. univ. dr. Lucian Marina
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale –Departamentul de Ştiinţe Sociale
5 CNFIS FDI

SAS UAB – SKILLS AND CHALLENGE

FDI - 2021 - 0189

Conf. univ. dr. Carmen Paştiu
Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea afacerilor şi markering