Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2016

 

 

Nr.crt.

Programul

Apelul

ID/Titlul

Director proiect

Facultatea-Catedra

1

CNFIS-FDI 2016

Domeniul strategic 2 - Internaţionalizarea învăţământului superior din România

CNFIS-FDI-2016- 0093 „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”

Lect.univ.dr. Ionescu Petru Ştefan

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Filologie

2

CNFIS-FDI 2016

Domeniul strategic 3: Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

CNFIS-FDI-2016-0106- „Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic l"

Prof.univ.dr Socol Adela

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Finanţe Contabilitate

3

CNFIS-FDI 2016

Domaniul strategic 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior

CNFIS-FDI-2016-0055 „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional"

Conf.univ.dr. Marina Lucian

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Dep. de Ştiinţe Sociale

4

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

 6. Patrimoniu si identitate

culturala

 

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0380 Antologie muzicală, laică şi religioasă, şi tradiţii din Munţii Apuseni

 

 

Prof.univ.dr. Adam Domin

Facultatea de Teologie Ortodoxă

5

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate

 PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333 “Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului” (SIVAP)

Lect. Univ.dr. Bîrluţiu Adriana

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

6

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

6. Patrimoniu si identitate

culturala

 

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302, ”Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate  (OTERP)”

Conf..univ.dr. Popa Dorin

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. Ştiinţe Exacte şi Ingineresti

7

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG

1. Bioeconomie

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0330 ”ANTIOXIDANŢI NATURALI PENTRU STABILIZAREA

PROCESELOR OXIDATIVE DIN DULCEŢURI ŞI CREŞTEREA

COMPETITIVITĂŢII PE PIAŢĂ A PRODUSELOR SC MIB

PRODCOM SRL”

Prof.univ.dr. Popa Maria

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

8

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

3. Energie, mediu si schimbari

climatice

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0355, ”Aplicarea tehnologiilor electronice avansate in scopul

ridicarii eficientei energetice pe liniile de productie

automatizate”

Prof.univ.dr. Tulbure Adrian

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

9

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1163 “Sleep spindles and their significance for declarative memory consolidation. K-means Clustering for Sleep Spindles Classification”

Lect. Univ.dr. Bîrluţiu Adriana

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

10

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-2089 ”Intelligent Monitoring and Management System For Pit Aggregate Deposits Existing at Sorting Station of SC Florea Grup SRL”

Prof.univ.dr. Achim Moise Ioan (Ungur Andreea)

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

11

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0476 ”Sistem inteligent de monitorizare pentru sistemul de management integrat regional al deşeurilor”

Prof.univ.dr. Dimen Levente

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

12

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835 “Computational Models for Reproducing Ceramics Colors (CMRCC)”

Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel (Popa Lucian)

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

13

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1849 “Storytelling Archaeology: Innovation in Unfolding Cultural Assets and History”

Conf.univ.dr. Kadar Manuella

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

14

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia PED

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1208

 „Archaeology of Food” in Transilvania.

Cercetari arheobotanice si

arheozoologice privind dieta umana în

protoistorie şi antichitate.”

Cercetător Ciută Betrice

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Istorie, Arheologie, Muzeologie

15

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia Proiecte Cercetare Exploratorie

PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0137 ”Funcţii analitice şi aplicaţii ale acestora în mecanica fluidelor”

Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

16

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia Proiecte Cercetare Exploratorie

PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0388 ”Transylvanica. Carte veche tipărită în limbile latină, maghiară şi germană în Transilvania (1525-1800)”

Prof.univ.dr. Mârza Eva

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Istorie, Arheologie, Muzeologie

17

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia Proiecte Cercetare Exploratorie

PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0311 ”Identităţi şi simboluri: Înmormântări laice în România secolelor XIX-XXI”

Cercetător Rotar Marius

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Istorie, Arheologie, Muzeologie

18

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia Proiecte Cercetare Exploratorie

PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0855

 „Planificarea utilizarii, administrarea si gestionarea

integrata a terenurilor pentru o dezvoltare durabila

regionala”

Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

19

PNCDI III

Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral

Cooperare bilaterala Romania Moldova 7. Cercetare

socio-economica

si umanista

BPES RO-MO ”Cercetare privind bunele practici în

domeniul economiei sociale şi

transferului de cunoştinţe între

România şi Moldova”

Conf.univ,dr, Gavrilă Paven Ionela

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

20

PNCDI III

Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral

Cooperare bilaterala Romania Moldova 7. Cercetare

socio-economica

si umanista

CDTS-RM  ”Cercetare privind stadiul actual de

conştientizare şi dezvoltare a

turismului ştiinţific în cadrul sistemelor

educaţionale din România şi Moldova”

Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

21

PNCDI III

Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral

Cooperare bilaterala Romania Moldova 7. Cercetare

socio-economica

si umanista

InterVal ”Identificarea, structurarea şi utilizarea integrată a valorilor româneşti şi europene în formarea cadrelor didactice şi de cercetare”

Lect.univ.dr. Opriş Dorin Corneliu

Facultatea de drept şi Ştiinţe sociale DPPD

22

PNCDI III

Programul 4 - Cercetare fundamentala si de frontiera

Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera - PCCF 2016

PN-III-P4-ID-PCCF-

2016-0162

„Recuperarea trecutului pentru viitor. Abordări

multidisciplinare ale reşedinţelor istorice din

Transilvania”

Rusu Adrian Andrei

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Istorie, Arheologie, Muzeologie