Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2019

 
Nr.crt

Programul

Apelul

ID/Titlul

Director proiect/Coordonator

Facultatea-Catedra

1

CNFIS-FDI-2019

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii

Program integrativ de creştere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru liceeni, studenţi şi absolvenţi prin dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră

CNFIS-FDI-2019-0255

Conf. univ. dr.

Lucian Marina

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Dep. de Ştiinţe Sociale

2

CNFIS-FDI-2019

Domeniul 2: internaţionalizarea învăţământului superior din România;

Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului


CNFIS-FDI-2019-0765

Lect. univ. dr. Ionescu Petru

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Filologie

3

CNFIS-FDI-2019

Domeniul 4: înfiinţarea şi susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor;

Dezvoltarea de competente si abilitati antreprenoriale pentru studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


CNFIS-FDI-2019-0315

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

4

CNFIS-FDI-2019

Domeniul 5: îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;

Creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ şi evaluare continuă instituţională


CNFIS-FDI-2019-0327

Conf. univ. dr. Varvara Simona

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti – Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

5

CNFIS-FDI-2019

Domeniul 6: susţinerea cercetării de excelenţă din universităţi.

Actiuni si instrumente suport pentru sustinerea cercetarii de excelenta din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


CNFIS-FDI-2019-0660

Lect. univ. dr. Muntean Maria

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

6

 Erasmus +

Key Action 2

TIMS - Technology Innovation and Mathematics Succes

Lect. univ. dr. Popa Ioan-Lucian

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

7 Erasmus + Modul Jean Monnet
Corporate Governance in EU Conf. univ. dr. Ivan Raluca Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Finanţe - Contabilitate
8 Erasmus + Modul Jean Monnet
European Contract Law
Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative
9 The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme - ESAYEP EEA Financial Mechanism Improving Entrepreneurial Skills through international Good Practices for Students Education Conf. univ. dr. Ivan Raluca Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Finanţe - Contabilitate
10 PNCDI III  PN-III-P1-1.1-MC-2019 Proiect de mobilitate pentru cercetători Conf. univ. dr. Ivan Raluca Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Finanţe - Contabilitate
11 PNCDI III PN-III-P1-1.1-MC-2019 Proiect de mobilitate pentru cercetători Tabirca Alina Iuliana Centrul de Cercetări şi Studii Aplicative în Management şi Marketing
12 PNCDI III PN-III-P1-1.1-MC-2019 Proiect de mobilitate pentru cercetători Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative
13 PNCDI III PN-III-DCD-RU-MC-2019-3 Proiect de mobilitate pentru cercetători participare la conferinţe
Tabirca Alina Iuliana Centrul de Cercetări şi Studii Aplicative în Management şi Marketing
14 PNCDI III PN-III-DCD-RU-MC-2019-3 Proiect de mobilitate pentru cercetători participare la conferinţe Conf. univ. dr. Ivan Raluca Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Finanţe - Contabilitate
15 PNCDI III PN-III-P1-1.1-MC2019 Proiecte de mobilitate pentru cercetatori Conf. univ. dr. Dumitran Daniel Facultatea de Istorie si Filologie, Dep. de Istorie, Arheologie si Muzeologie
16 PNCDI III PN-III-P1-1.1-MC2019 Proiecte de mobilitate pentru cercetatori Conf. univ. dr. Paştiu Carmen Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing
17 PNCDI III
PN-III-P2-2.1-PED-2019-2433 Big Data Analytics for Life Quality Monitoring in Smart Cities (LifeQM) Conf. univ. dr. Kadar Manuella Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Matematica si Informatica
18 PNCDI III

PN-III-P2-2.1-PED-2019-1813 

Nanocompozite pe bază de grafene dopate cu heteroatomi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor anticorozive de suprafaţă 

Coordonator UAB - Conf. univ. dr. Varvara Simona

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului
19 PNCDI III PN-III-P1-1.1-PD-2019-0867 Re-dimensioning relations between the state and the Romanian Orthodox Church in the 1960s and 1970s: the socio-professional reintegration of clergy and theologians, former political prisoners Dr. Ursu Dragoş Facultatea de Istorie si Filologie, Dep. de Istorie, Arheologie si Muzeologie
20 PNCDI III PN-III-P1-1.1-TE-2019-1678 Sisteme stochastice cu aplicaţii

Lect. univ. dr. Popa Ioan-Lucian

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Matematica si Informatica
21 PNCDI III PN-III-P2-2.1-PED-2019-5311 Ceramic Color Modelling: Innovative Solutions based on Data Science Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Matematica si Informatica
22