Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2018

 

Nr.crt

Programul

Apelul

ID/Titlul

Director proiect/Coordonator

Facultatea-Catedra

1

CNFIS-FDI-2018

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii

Program integrativ de creştere a echităţii sociale pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii şi a inserţiei pe piaţa muncii

(acronim: PRO-ECHITATE)


CNFIS-FDI-2018-0024

Conf.univ.dr.

Lucian Marina

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Dep. de Ştiinţe Sociale

2

CNFIS-FDI-2018

Domeniul 2: internaţionalizarea învăţământului superior din România;Creşterea dimensiunii internaţionale a Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) si dezvoltarea ofertei educaţionale şi administrative pentru studenţii internaţionali

(FDI-2018-0386)

Lect.univ.dr. Ionescu Petru

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Filologie

3

CNFIS-FDI-2018

Domeniul 4: înfiinţarea şi susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor;

Dezvoltarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

(FDI-2018-0288)

Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

Facultatea de Ştiinţe Economice – Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

4

CNFIS-FDI-2018

Domeniul 5: îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;

Îmbunătăţirea activităţii didactice din Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin perfecţionarea cadrelor didactice şi implementare de instrumente e-Learning destinate masteratelor

(FDI-2018-0036)

Conf.univ.dr. Varvara Simona

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti – Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

5

CNFIS-FDI-2018

Domeniul 6: susţinerea cercetării de excelenţă din universităţi.

Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare

(FDI-2018-0213)

Conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin

Facultatea de Istorie şi Filologie- Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

6

 

Erasmus+

 

Call: K2 Building Capacity in HECentres for Emotional, Educational and Professional Development in Fighting Dropout and Incrementing the Academic Level / CREDIT

 

Conf.univ.dr. Kadar Manuella

 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti – Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti