Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Prezentare

 

         
 

     Despre CMP


    Situat în clădirea palatului Apor, Centrul pentru Managementul Proiectelor deserveşte toate departamentele din cadrul Facultăţilor precum şi centrele de cercetare. Obiectivul principal al CMP este creşterea performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale.

 

[ mai multe detalii ]

 
 
 

 

 

     
 

      Proiecte de cercetare


  CMP oferă consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării.

 

[ mai multe detalii ]

 
 
 

 

 

     
 

     Fonduri structurale


    Accesarea fondurilor structurale a constituit o prioritate încă de la lansarea primelor apeluri în 2008. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a implementat peste 30 de proiecte finanţate din fonduri structurale.

 

[ mai multe detalii ]