Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte derulate

Lista proiectelor derulate - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

     Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

     Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

     Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

 

 


PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

[SUS]


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii
1. POSDRU/39/3.2/G/21784 Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică detalii
2. POSDRU/41/3.9/G/14068 Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii Centru detalii
3. POSDRU/22/2.1/G13000 Începe-ţi cariera din studenţie! detalii
4. POSDRU/19/1.3/G/30021 Şcoala de vară: Tineri în educaţie! detalii
5. POSDRU/22/2.1/G/24296 Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de pregătire practică realizate în parteneriat cu agenţii economici detalii
8. POSDRU/13/5.2/S/2 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin telework detalii
9. POSDRU/41/3.3/G/40317 Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE detalii
11. POSDRU/86/1.2/S/63140 Reţea de colaborare online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe în domeniul geodeziei detalii
12. POSDRU/87/13/S/63709 Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămăntul superior detalii
13. POSDRU/91/2.2/S/54433 Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta detalii
14. POSDRU/90/2.1/S/61811 Practica - primul pas pentru cariera ta! detalii
15. POSDRU/86/1.2/S/62508 Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor din domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior detalii
16. POSDRU/107/1.5/S/77497 Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii detalii
17. POSDRU/88/1.5./S/63269 Bursele doctorale, premiza pentru creşterea competitivităţii şi compeţentelor în cercetarea ştiinţifică detalii
18. POSDRU/86/1.2/S/61878 Excelenţa academică în Învăţămăntul la Distanţă şi Învăţămăntul cu Frecvenţă Redusă - un demers pentru calitate detalii
19. POSDRU/92/3.1/S/62459 Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est detalii
20. POSDRU/22/2.1/G/15575 Ocupare activa si sustenabila in mediul rural detalii
21. POSDRU/2.2/G/39680 Eu nu abandonez şcoala detalii
22. POSDRU/83/5.2/S/58823 Caravana Ocupării Forţei de Munca din Munţii Apuseni - Servicii prelucrare date strategie resurse umane detalii
23. POSDRU/60/2.1/S/41750 Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din inv superior detalii
24. POSDRU/86/1.2/S/63545 TEORO - Terapia Ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă detalii
25. POSDRU/96/6.2/S/49743 Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii detalii
26. POSDRU/90/2.1/S/63960 Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic detalii
27. POSDRU/56/1.2/S/32768 Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare - învăţare - evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii detalii
29. POSDRU/88/1.5/S/63269 Bursele doctorale premiza pentru cresterea competitivitatii si competentelor in cercetarea stiintifica detalii
30. POSDRU/92/3.1/S/62459 Formare si asistenta in domeniul managerial - antreprenorial pentru micii si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile NE, NV, Centru si SE detalii
31. POSDRU 87/13/S/63709 Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămăntul superior detalii
32. POSDRU/90/2.1/S/61811 Practica primul pas pentru cariera ta detalii
33. POSDRU/86/1.2/S/62508 Perspective ale formarii prin masterat al specialistilor in domeniul educatiei timpurii si scolaritatii mici la un nivel calitativ superior detalii
34. POSDRU/109/2.1/G/81578 Stagiile de pregătire practică la agenţii economici - o poartă de acces pe piaţa muncii detalii
35. POSDRU/109/2.1/G/82018 Firma virtuală - Sistem interactiv de învăţare pentru creşterea gradului de ocupare şi adaptare a studenţilor pe piaţa muncii detalii
36. POSDRU/107/1.5/S/77497 Pregatire doctorala de excelenta pentru societatea cunoasterii - PREDEX detalii
37. POSDRU/113/4.2/S/121748 3C - Calitatea Crează Competenţe" - Calitatea în formare Crează Competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest detalii

38.

POSDRU/169/2.1/G/141529

"Împreuna pentru un viitor de succes în Europa!"

detalii

39.

POSDRU/156/1.2/G/137166

„Oameni inteligenţi pentru oraşe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii şi ingineriei mediului la cerinţele secolului 21"

 detalii

40.

POSDRU/189/2.1/G/156608 „Practică şi consiliere - paşii tăi spre o carieră de succes! "  detalii
 41.  POSDRU/161/2.1/G/141047  "Construieşte-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! În memoria Prof. univ. dr. Filimon Stremţan"  detalii
42.  POSDRU/160/2.1/S/139928  „Student azi! Profesionist măine! Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar"  detalii
43. POSDRU/161/2.1/G/142060  "Intreprinderea Ta Primul Job"   detalii
44. POSDRU/189/2.1/G/156113  "Stagii de practica si consiliere pentru student"   detalii

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE


[SUS]


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii
1. POSCCE/191/23/11.05.2009 Întărirea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia detalii
2. POSCCE/125/323/31.08.2009 Reţea Academică de e-Learning detalii

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE


[SUS]


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii
1. SMIS 22763 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană detalii

 

Fondul Social European şi Fondurile Regiunii Piemonte-Italia


Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii
   1. D.g.r.n.23-1904/2/07/2015                                                                                   
 TED - Transnational Employability Development detalii

 

Programul Erasmus + Uniunea Europeană

 

Nr. crt. Cod contract Titlul proiectului Detalii
1 2015-3380/001-001

ACACIA:  Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia

de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y

Acogen a la Comunidad Universitaria;

Nr. referinţă proiect : 561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP


detalii