Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

 

 


 

1. Titlul proiectului: "Program integrativ de creştere a echităţii sociale pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii şi a inserţiei pe piaţa muncii"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0024
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian

 


 

2. Titlul proiectului: "Creşterea dimensiunii internaţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) si dezvoltarea ofertei educaţionale şi administrative pentru studenţii internaţionali "

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0519. 
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Lect.univ.dr. Ionescu Petru 

 


 

3. Titlul proiectului: "Dezvoltarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul Universităţii  "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0042 
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen 

 

 


 

4. Titlul proiectului: "Îmbunătăţirea activităţii didactice din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin perfecţionarea cadrelor didactice şi implementare de instrumente e-Learning destinate masteratelor"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0012
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona 

 

 


 

 

5. Titlul proiectului: "Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0213
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018

Director de proiect:  Conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin 

 

 


 

 

6. Titlul proiectului: „Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii”

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652

Contract de finantare: 84/PCCDI/2018

Durata proiectului: 01.03.2018-31.08.2020

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona

7. Titlul proiectului: Computational Models for Reproducing Ceramics Colors (CMRCC)”

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

Contract de finantare: 226PED/11.09.2017

Durata proiectului: 11.09.2017-31.12.2018

Director de proiect:   Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel


 

 


 

8. Titlul proiectului: „Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate” (OTERP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302
Contract de finantare: 124 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: conf.univ.dr. Popa Dorin

 


 

9. Titlul proiectului: Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului" (SIVAP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333
Contract de finantare: 50 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: lect.univ.dr. Bîrluţiu Adriana

 


 

10. Titlul proiectului: "Universals and variants of English and Romanian business metaphors. A corpus-based conceptual mapping of contemporary journalese"
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-2785
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Iordăchescu Teodora

 


 

 

11. Titlul proiectului: "Innovation for Intelligent Management of Heritage Buildings"
Cod proiect: COST TD1406
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella

 

 


 

12. Titlul proiectului: "Aquasmart Aquaculture Open Data Cloud Innovation"
Cod proiect: H2020-ICT-2014/1-644715
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella