Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare


1. Titlul proiectului: Computational Models for Reproducing Ceramics Colors (CMRCC)”

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

Contract de finantare: 226PED/11.09.2017

Durata proiectului: 11.09.2017-31.12.2018

Director de proiect:   Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel


 

 


 

2. Titlul proiectului: "PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE DEZVOLTARE A ECHITĂŢII (PRO-ACCES)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0040
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian

 


 

3. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI A RESPECTĂRII DEONTOLOGIEI ŞI ETICII ACADEMIC ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0509
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dimen Levente

 


 

 

4. Titlul proiectului: "MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0592
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dragolea Larisa

 


 

5. Titlul proiectului: „Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate” (OTERP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302
Contract de finantare: 124 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: conf.univ.dr. Popa Dorin

 


 

6. Titlul proiectului: Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului" (SIVAP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333
Contract de finantare: 50 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: lect.univ.dr. Bîrluţiu Adriana

 


 

7. Titlul proiectului: "Universals and variants of English and Romanian business metaphors. A corpus-based conceptual mapping of contemporary journalese"
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-2785
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Iordăchescu Teodora

 


 

 

8. Titlul proiectului: "Innovation for Intelligent Management of Heritage Buildings"
Cod proiect: COST TD1406
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella

 

 


 

9. Titlul proiectului: "Aquasmart Aquaculture Open Data Cloud Innovation"
Cod proiect: H2020-ICT-2014/1-644715
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella