Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

 

2. Titlul proiectului: „The role of small family farms in sustainable development of agri-food sector in the
countries of Central and Eastern Europe"

Cod proiect: NAWA

Contract de finantare: -

Durata proiectului: 01.01.2019-30.11.2020

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Muntean Andreea Cipriana

 


 

1. Titlul proiectului: „Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii”

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652

Contract de finantare: 84/PCCDI/2018

Durata proiectului: 01.03.2018-31.08.2020

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona