Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

7. Titlul proiectului: Actiuni si instrumente suport pentru sustinerea cercetarii de excelenta din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0660

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Lect. univ.dr. Muntean Maria


6. Titlul proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ şi evaluare continuă instituţională"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0327

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona


5. Titlul proiectului: Dezvoltarea de competente si abilitati antreprenoriale pentru studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0315

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen


4. Titlul proiectului: Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0765

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Ionescu Petru


3. Titlul proiectului: Program integrativ de creştere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru liceeni, studenţi şi absolvenţi prin dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0255

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Marina Lucian

 


2. Titlul proiectului: „The role of small family farms in sustainable development of agri-food sector in the
countries of Central and Eastern Europe"

Cod proiect: NAWA

Contract de finantare: -

Durata proiectului: 01.01.2019-30.11.2020

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Muntean Andreea Cipriana

 


 

1. Titlul proiectului: „Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii”

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652

Contract de finantare: 84/PCCDI/2018

Durata proiectului: 01.03.2018-31.08.2020

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona