Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte în derulare

 


1. Titlul proiectului: The role of small family farms in sustainable development of agri-food sector in the
countries of Central and Eastern Europe
"

Cod proiect: NAWA

Contract de finantare: -

Durata proiectului: 2019-2021

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Muntean Andreea Cipriana

 


2. Titlul proiectului: Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – ACCIISCS UAB"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0463

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin Alin

 


3. Titlul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0287

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Bîrluţiu Adriana

 


 

4. Titlul proiectului: Armonizarea şi  implementarea politicilor pentru internaţionalizarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0046

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Daniel Melinte

 


5. Titlul proiectului: Studenţi şi elevi informaţi despre oferta universitară, consiliaţi şi sprijiniţi profesional- pentru acces echitabil, continuare şi finalizare studii superioare (PRIORITAR ECHITATEA!)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0468

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Marina Lucian

 


 

6. Titlul proiectului: SAS UAB – SKILLS AND CHALLENGE"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0127

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2021 - decembrie 2021

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Paştiu Carmen