Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Structură

 

  Prorector pentru Cercetare şi Relaţii Internaţionale
Conf. univ. dr. Muntean Andreea Cipriana
 

 

 

   Director Centrul pentru Managementul Proiectelor
Conf. univ. dr. ing. Kadar Manuella

   

 


 

  Informatician
Oniţa Daniela Marcela