Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte derulate

 

36. Titlul proiectului: Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a excelenţei în cercetare"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0453

Contract de finantare: -

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin Alin

 


35. Titlul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice şi creşterea vizibilităţii UAB prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ, evaluarea programelor de studii şi ranking universitar"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0256

Contract de finantare: -

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Varvara Simona

 


 

34. Titlul proiectului: Consolidarea şi implementarea politicilor pentru internaşionalizarea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0196

Contract de finantare: -

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ştefan

 


33. Titlul proiectului: Program integrat instituţional de suport, motivare şi consiliere pentru elevi şi studenţi în risc, pentru acces la învăţământul superior, echitate şi menţinerea în educaţie"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0328

Contract de finantare: -

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Marina Lucian

 


 

32. Titlul proiectului: SAS UAB - Promotor al spiritului antreprenorial"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0061

Contract de finantare: -

Durata proiectului: aprilie 2020 - decembrie 2020

Director de proiect:   Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

 


 

31. Titlul proiectului: Actiuni si instrumente suport pentru sustinerea cercetarii de excelenta din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0660

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Lect. univ.dr. Muntean Maria


30. Titlul proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice din Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin implementarea de soluţii informatice pentru învăţământ şi evaluare continuă instituţională"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0327

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona


29. Titlul proiectului: Dezvoltarea de competente si abilitati antreprenoriale pentru studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0315

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen


28. Titlul proiectului: Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0765

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Ionescu Petru


27. Titlul proiectului: Program integrativ de creştere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru liceeni, studenţi şi absolvenţi prin dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0255

Contract de finantare: -

Durata proiectului: mai 2019-decembrie 2019

Director de proiect:   Conf.univ.dr. Marina Lucian


 

26. Titlul proiectului: "Program integrativ de creştere a echităţii sociale pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii şi a inserţiei pe piaţa muncii"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0024
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian

 


 

 

25. Titlul proiectului: "Creşterea dimensiunii internaţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) si dezvoltarea ofertei educaţionale şi administrative pentru studenţii internaţionali "

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0519. 
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Lect.univ.dr. Ionescu Petru 

 


 

24. Titlul proiectului: "Dezvoltarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul Universităţii  "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0042 
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Paştiu Carmen 

 


 

23. Titlul proiectului: "Îmbunătăţirea activităţii didactice din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin perfecţionarea cadrelor didactice şi implementare de instrumente e-Learning destinate masteratelor"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0012
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018
Director de proiect:   Conf.univ.dr. Varvara Simona 

 


 

 

22. Titlul proiectului: "Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0213
Contract de finantare:-
Durata proiectului:  Mai 2018 - Decembrie 2018

Director de proiect:  Conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin 

 


 

 

21. Titlul proiectului: Computational Models for Reproducing Ceramics Colors (CMRCC)”

 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

Contract de finantare: 226PED/11.09.2017

Durata proiectului: 11.09.2017-31.12.2018

Director de proiect:   Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel


 

 

20. Titlul proiectului: „Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate” (OTERP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302
Contract de finantare: 124 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: conf.univ.dr. Popa Dorin

 


 

 

19. Titlul proiectului: Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului" (SIVAP)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333
Contract de finantare: 50 BG/2016
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: lect.univ.dr. Bîrluţiu Adriana

 


 

18. Titlul proiectului: "Universals and variants of English and Romanian business metaphors. A corpus-based conceptual mapping of contemporary journalese"
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-2785
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Iordăchescu Teodora

 


 

17. Titlul proiectului: "Innovation for Intelligent Management of Heritage Buildings"
Cod proiect: COST TD1406
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella

 


 

 

16. Titlul proiectului: "Aquasmart Aquaculture Open Data Cloud Innovation"
Cod proiect: H2020-ICT-2014/1-644715
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 2015-2018
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Kadar Manuella

 

 


 

15. Titlul proiectului: "PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE DEZVOLTARE A ECHITĂŢII (PRO-ACCES)"

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0040
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian

 


 

 

 

14. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI A RESPECTĂRII DEONTOLOGIEI ŞI ETICII ACADEMIC ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0509
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dimen Levente

 


 


13. Titlul proiectului: "MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA "

 

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0592
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dragolea Larisa 

12. Titlul proiectului:Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

 

 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0093, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0093
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: lect.univ.dr. Ionescu Petru Ştefan

 


 

 

11. Titlul proiectului:Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0106, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0106
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: prof.univ.dr. Socol Adela

 

 


 

 

 

10. Titlul proiectului: „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0055, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0055
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: conf.univ.dr. Marina Lucian

 


 

 

9.Titlul proiectului: "From Inhumation to Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New Archaeological Evidence, Burial Practices, and Osteological Approach"

Cod proiect: PN-II-RU-TE-2012-3-0461, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Contract de finantare: Nr. de contract: 53/30.04.2013
Durata proiectului: 31 luni
Director de proiect: Conf. univ. dr. Mihai Gligor, mihai.gligor@uab.ro

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

8. Titlul proiectului: "Monastic Life, Art and Technology at the Bizere Monastery (Arad County, Romania)"
Cod proiect: PN II-RU-TE-2012-3-0477, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente
Contract de finantare: Nr. de contract: 51/30.04.2013
Durata proiectului: 31 luni
Director de proiect: lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, monastic.life2014@gmail.com

 

 


 

 

 

7. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale"
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0314
Contract de finantare: 84/05.10.2011
Durata proiectului: 2011-2014
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Eva Mărza

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

6. Titlul proiectului: "TAKE - Transnational Approaches for Knowledge Enhancement"
Cod proiect: TAKE/228/30.04.2014
Contract de finantare: Nr. de contract: 228/30.04.2014
Durata proiectului: 12 luni
Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Manuella Kadar

 

 


 

 

 

5. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche şi ilustraţia ei în context cultural central-est european. Studiu de caz: gravura de Bucureşti (1582-1830)"
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0433, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala
Contract de finantare: Nr. de contract: 75/04.30.2013
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: dr. Anca Elisabeta Tatay, contact - ancatatai@yahoo.com

 


 

 

 

4. Titlul proiectului: "Dimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania | CNCS-UEFISCI"
Cod proiect: CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente
Contract de finantare: 54/05.10.2011
Durata proiectului: 36 luni
Director de proiect: CPIII. Dr. Marius Rotar, contact - mrotar2000@yahoo.com

 


 

 

 

3. Titlul proiectului: "Reconstituirea dietei vegetale a comunitătilor preistorice pe baza indicatorilor paleobotanici recuperati din siturile arheologice"
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2010, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala
Contract de finantare: 63/2010
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Cercet.st. dr. Beatrice Ciută

 


 

 

 

2. Titlul proiectului: "Cuius regio. An analysis of cohesive and destructive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon"
Cod proiect: 4EUROC
Contract de finantare: 4EUROC/24.08.2010
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Cosmin Popa Gorjanu

 


 

 

 

1. Titlul proiectului: "Etatism şi diversitate confesională într-un teritoriu multicultural. Politica de toleranţă religioasă în Transilvania în timpul lui iosif al ii-lea "
Cod proiect: CNCSIS ID 65
Contract de finantare: 832/2009
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Conf. univ. Daniel Dumitran

 


 

 

 

 

 

New layer...