Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte derulate

15. Titlul proiectului: "PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE DEZVOLTARE A ECHITĂŢII (PRO-ACCES)"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0040
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Marina Lucian

 


 

14. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI A RESPECTĂRII DEONTOLOGIEI ŞI ETICII ACADEMIC ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0509
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dimen Levente

 


 

 

13. Titlul proiectului: "MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0592
Contract de finantare:-
Durata proiectului: 14 iunei 2017- 13 decembrie 2017
Director de proiect:   Conf. Univ. Dr. Dragolea Larisa

 

12. Titlul proiectului:Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia "

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0093, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0093
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: lect.univ.dr. Ionescu Petru Ştefan

 


 

11. Titlul proiectului:Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0106, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0106
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: prof.univ.dr. Socol Adela

 

 


 

 

10. Titlul proiectului: „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional"

Cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0055, CNFIS, subprogram Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat
Contract de finantare: CNFIS-FDI-2016-0055
Durata proiectului: 5 luni
Director de proiect: conf.univ.dr. Marina Lucian

 


 

9.Titlul proiectului: "From Inhumation to Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New Archaeological Evidence, Burial Practices, and Osteological Approach"

Cod proiect: PN-II-RU-TE-2012-3-0461, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Contract de finantare: Nr. de contract: 53/30.04.2013
Durata proiectului: 31 luni
Director de proiect: Conf. univ. dr. Mihai Gligor, mihai.gligor@uab.ro

 

 

 

 

 

 


 

 

8. Titlul proiectului: "Monastic Life, Art and Technology at the Bizere Monastery (Arad County, Romania)"
Cod proiect: PN II-RU-TE-2012-3-0477, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente
Contract de finantare: Nr. de contract: 51/30.04.2013
Durata proiectului: 31 luni
Director de proiect: lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, monastic.life2014@gmail.com

 

 


 

7. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale"
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0314
Contract de finantare: 84/05.10.2011
Durata proiectului: 2011-2014
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Eva Mărza

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. Titlul proiectului: "TAKE - Transnational Approaches for Knowledge Enhancement"
Cod proiect: TAKE/228/30.04.2014
Contract de finantare: Nr. de contract: 228/30.04.2014
Durata proiectului: 12 luni
Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Manuella Kadar

 

 


 

5. Titlul proiectului: "Cartea romănească veche şi ilustraţia ei în context cultural central-est european. Studiu de caz: gravura de Bucureşti (1582-1830)"
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0433, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala
Contract de finantare: Nr. de contract: 75/04.30.2013
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: dr. Anca Elisabeta Tatay, contact - ancatatai@yahoo.com

 


 

4. Titlul proiectului: "Dimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania | CNCS-UEFISCI"
Cod proiect: CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente
Contract de finantare: 54/05.10.2011
Durata proiectului: 36 luni
Director de proiect: CPIII. Dr. Marius Rotar, contact - mrotar2000@yahoo.com

 


 

3. Titlul proiectului: "Reconstituirea dietei vegetale a comunitătilor preistorice pe baza indicatorilor paleobotanici recuperati din siturile arheologice"
Cod proiect: PN-II-RU-PD-2010, CNCS-UEFISCDI, subprogram Proiect de cercetare postdoctorala
Contract de finantare: 63/2010
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Cercet.st. dr. Beatrice Ciută

 


 

2. Titlul proiectului: "Cuius regio. An analysis of cohesive and destructive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon"
Cod proiect: 4EUROC
Contract de finantare: 4EUROC/24.08.2010
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Cosmin Popa Gorjanu

 


 

1. Titlul proiectului: "Etatism şi diversitate confesională într-un teritoriu multicultural. Politica de toleranţă religioasă în Transilvania în timpul lui iosif al ii-lea "
Cod proiect: CNCSIS ID 65
Contract de finantare: 832/2009
Durata proiectului: 24 luni
Director de proiect: Conf. univ. Daniel Dumitran

 


 

 

 

New layer...