Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor

 

Nr. crt. Programul/Axa Titlul cererii de finanţare Nume şi prenume manager/coordonator Calitatea UAB în proiect
1. Administratia Fondului Cultural National Treizeci de ani de arheologie universitara alba-iuliana. Revitalizarea colectiei publice muzeale a Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Lect. univ. dr. Calin Anghel Beneficiar
2. ERA - Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) UEFISCDI - HORIZON 2020 Increasing urban transformationcapacities throught sustainable material and new technologies ( IUTC - SMT) Conf. univ. dr. Popa Dorin Victor Coordonator