Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2019

Nr. crt. Programul/Axa Titlul cererii de finanţare Nume şi prenume manager/coordonator Calitatea UAB în proiect
1 Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 6.13 Stagii de practică Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii - SIPAC Conf. univ. dr. Kadar Manuella

Beneficiar

(Proiect în parteneriat)
2 Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 6.13 Stagii de practică Stagiu de practică -primul pas spre primul job Prof. univ. dr. Dimen Levente

Beneficiar

(Proiect în parteneriat)
3 Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 6.13 Stagii de practică Stagii de practică pentru studenţii UAB Lect. univ. dr. Corcheş Mihai Teopent

Beneficiar

(Proiect în parteneriat)