Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Proiecte depuse 2020

Nr. crt. Programul/Axa Titlul cererii de finanţare Nume şi prenume manager/coordonator Calitatea UAB în proiect
1 POC/882/2/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură Achiziţionarea de echipamente IT pentru studenţii cu burse sociale în vederea desfasurarii activitaţilor didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2 Prof. univ. dr. Breaz Valer - Daniel
Beneficiar